Vietnam - Laos - Cambodia - Myanmar

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TƯ VẤN KINH DOANH


ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆUassessmenting brand values

Phương pháp định giá thương hiệu


anphamco.com: Tư vấn hỗ trợ thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Tư vấn hỗ trợ thực thi quyền SHTT

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về tầm quan trọng của việc thu thập, bảo vệ và thực thi các quyền nhãn hiệu, bao bì thương mại, tên thương mại cụ thể như sau:

- Tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu
- Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng trong ngoài nước tại Việt Nam và trên toàn thế giới
- Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục Phản đối và Hủy bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu
- Nộp đơn Kháng cáo với cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nếu đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ
- Duy trì hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
bảo vệ nhãn hiệu
- Điều tra phát hiện hàng giả, hàng nhái để bảo vệ quyền lợi của chủ nhãn hiệu đã cấp Giấy chứn nhận đăng ký nhãn hiệu
- Đại diện cho chủ sở hữu nhãn hiệu hoặc những tổ chức, cá nhân bị cáo buộc vi phạm nhãn hiệu đàm phán các vụ kiện nhãn hiệu
- Soạn thảo các thỏa thuận dàn xếp, thỏa thuận sử dụng đồng thời và/hoặc các thỏa thuận chấp thuận trong các tranh chấp nhãn hiệu.
- Định giá thương hiệu để chuyển nhượng hoặc góp vốn đầu tư dự án
- Hỗ trợ khách hàng quản lý danh mục đầu tư nhãn hiệu