Vietnam - Laos - Cambodia - Myanmar

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TƯ VẤN KINH DOANH


ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆUassessmenting brand values

Phương pháp định giá thương hiệu


anphamco.com: Đăng ký xác lập độc quyền nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, sáng chế

Đăng ký xác lập quyền SHTT

Công ty chúng tôi cung cấp các dịch vụ đại diện đăng ký xác lập quyền Sở hữu Trí tuệ bao gồm Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý và các đối tượng khác.

Tại sao khách hàng chọn ANPHAMCO?


Với kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của các chuyên gia đã từng làm công tác thẩm định, xét nghiệm tại Cục Sở hữu Trí tuệ, các Đơn đăng ký xác lập quyền Sở hữu Công nghiệp do Anphamco đại diện được chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi nộp vào Cục Sở hữu Trí tuệ để tránh đi những sửa đổi phát sinh, làm chậm quá trình xem xét cấp Văn bằng bảo hộ độc quyền. Từng trường hợp cụ thể, chúng tôi tư vấn cho khách hàng hình thức nộp đơn phù hợp để có thể có được phạm vi quyền bảo hộ rộng nhất.

Chúng tôi đã thiết lập được quan hệ đối tác với hầu hết các hãng luật lớn về Sở hữu Trí tuệ trên thế giới. Thông qua hệ thống các công ty luật này, Công ty đã hỗ trợ thành công khách hàng của mình trong việc bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ trên phạm vi toàn cầu.

Quy trình tối ưu dưới đay bảo đảm dịch vụ sở hữu trí tuệ của ANPHAMCO luôn mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng theo các tiêu chí:

- Chất lượng tốt nhất

- Giảm thiểu tối đa rủi ro đơn đăng ký bị từ chối bảo hộ

- Tiết kiệm thời gian và chi phí hơp lý nhất

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu

- Tư vấn cho khách hàng các ván đề pháp lý và thủ tục liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

- Thiêt kế logo theo yêu cầu của khách hàng và phù hợp các quy định của Luật Sửo hữu trí tuệ

- Tra cứu sơ bộ đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu (miễn phí)

- Tra cứu chính thức trên cưo sở dữ liệu đầy đủ được cập nhật hàng ngày để đạt được cơ hội đăng ký thành công cao nhất

- Thay mặt chủ đơn trả lời các công văn của Cục Sở hữu trí tuệ liên quan đến đơn đăng ký

- Nhận và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký tới khách hàng

Dịch vụ đăng ký chỉ dẫn địa lý

- Tư vấn cho khách hàng các ván đề pháp lý và thủ tục liên quan đến việc nộp đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý

- Thiêt kế logo theo yêu cầu của khách hàng và phù hợp các quy định của Luật Sửo hữu trí tuệ

- Đánh giá khả năng đăng ký chỉ dẫn địa lý

- Thay mặt chủ đơn trả lời các công văn của Cục Sở hữu trí tuệ liên quan đến đơn đăng ký

- Nhận và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký tới khách hàng

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

- Tư vấn cho khách hàng các ván đề pháp lý và thủ tục liên quan đến việc nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

- Tra cứu và đánh giá khả năng được bảo hộ của kiểu dáng nộp đơn đăng ký

- Viết bản mô tả kiểu dáng công nghiệp nộp đơn

- Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục nộp đơn

- Thay mặt khách hàng trả lời các công văn của Cục Sở hữu Trí tuệ liên quan đến đơn đăng ký

Nhận và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký được cấp tới khách hàng

Dịch vụ đăng ký sáng chế

- Tư vấn cho khách hàng các ván đề pháp lý và thủ tục liên quan đến việc nộp đơn đăng ký sáng chế

- Tra cứu và đánh giá khả năng được bảo hộ của sáng chế nộp đơn đăng ký

- Viết bản mô tả sáng chế nộp đơn

- Thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục nộp đơn

- Thay mặt khách hàng trả lời các công văn của Cục Sở hữu Trí tuệ liên quan đến đơn đăng ký

- Nhận và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký được cấp tới khách hàng