Vietnam - Laos - Cambodia - Myanmar

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TƯ VẤN KINH DOANH


ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆUassessmenting brand values

Phương pháp định giá thương hiệu


anphamco.com:Gia hạn hiệu lực quyền sở hữu trí tuệ

Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ


Dịch vụ gia hạn hiệu lực Văn bằng bảo hộ bao gồm:

• Gia hạn hiệu lực Giấy chúng nhận đăng ký nhãn hiệu
• Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/Giải pháp hữu ích
• Gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp

Chúng tôi sử dụng các phần mềm chuyên dụng được thiết kế để quản lý để thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu tài sản trí tuệ trước 12 tháng khi các giấy chứng nhận đăng ký hết hạn hệu lực. Vì vậy, khách hàng tránh được rủi ro phải gia hạn quá hạn hoặc hết thời hạn gia hạn. ANPHAMCO cam kết dịch vụ luôn bảo đảm tiêu chuẩn 3 nhất:

- An toàn, hiệu quả nhất
- Nhanh chóng, thuận tiện nhất
- Chi phí hơp lý nhất