Vietnam - Laos - Cambodia - Myanmar

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TƯ VẤN KINH DOANH


ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆUassessmenting brand values

Phương pháp định giá thương hiệu


anphamco.com: Đăng ký nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, đăng ký xác lập quyền

ANPHAMCO - Đồng hành cùng khách hàng tới thành công

Thị trường luôn tiềm ẩn nhiều rủ ro, bất ổn, các cá nhân và tổ chức kinh doanh trong ngoài nước luôn cần đến đối tác tin cậy ANPHAMCO để đứng vững và phát triển đi tới thành công.

Là một công ty tư vấn chuyên nghiệp, Anphamco cung cấp các dịch vụ trong lĩnh vực Sở hữu Trí tuệ và Tư vấn kinh doanh tại các thị trường Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanma.
Giới thiệu

Dịch vụ Sở hữu Trí tuệ

ANPHAMCO tự hào là một trong số các Đại diện Sở hữu Trí tuệ đầu tiên của Việt Nam đi tiên phong trong việc cung cấp dịch vụ SHTT, Chúng tôi cung cấp cho khách hàng trong nười nước các dịch vụ:

- Tư vấn các vấn đề liên quan đến thủ tục xác lập quyền Sở hữu Công nghiệp của tất cả các đối tượng Sở hữu Công nghiệp bao gồm Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý và các đối tượng khác.
- Thực thi, giám sát, xử lý vi phạm quyền SHTT
- Gia hạn hiệu lực văn bằn bảo hộ
- Nghiên cứu các vấn đề mới phát sinh trong thực tế đời sống và sản xuất kinh doanh liên quan đến SHTT để đề xuất hoàn thiện khung pháp lý giúp bảo vệ hiệu quả các quyền SHTT của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước tại Việt Nam, ngoài ra chúng tôi còn cung cấp các báo cáo phân tích tổng quan các vấn đề về Sở hữu Trí tuệ

Dịch vụ tư vân kinh doanh

ANPHAMCO kết hợp một cách có hiệu quả các dịch vụ Sở hữu Trí tuệ với các Dịch vụ tư vấn kinh doanh để cung cấp cho khách hàng xác dịch vụ Tư vấn kinh doanh bao gồm:

- Tư vấn thành lập doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp
- Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ
- Nghiên cứu điều tra thị trường,
- Tư vấn quản lý doanh nghiệp, Dịch vụ kế toán & tài chính, - Định giá tài sản, Quan hệ công chúng
- Cung cấp nguồn nhân lực cao cấp.
.

Xem chi tiết Anphamco Co., Ltd. - Câu chuyện thành công