Vietnam - Laos - Cambodia - Myanmar

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TƯ VẤN KINH DOANH


ĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆUassessmenting brand values

Phương pháp định giá thương hiệu


anphamco.com: Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, tư vấn kinh doanh, dịch vụ công nghệ thông tin, Cơ cấu tổ chức

BAN GIÁM ĐỐC


Tổng Giám đốc
PHẠM VĂN SINH
Kỹ sư chế tạo máy

E-mail:anp@anphamco.comPhó Tổng Giám đốc
MẠC VĂN TẠO
Thạc sĩ kinh tế

E-mail: anp@anphamco.com

Phó Tổng Giám đốc
Phụ trách Sở hữu trí tuệ
PHẠM THỊ AN
Cử nhân Luật

E-mail: anp@anphamco.com


Phó Tổng Giám đốc
Phụ trách Tư vấn Kinh doanh
PHẠM THỊ THỦY
Tiến sĩ Kinh tế

E-mail: anp@anphamco.comNGUYỄN THỊ XUÂN DUNG
Cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ (1980-2002)
Phó Tổng Giám đốc
PHÒNG SÁNG CHẾ
BÙI THU HƯỜNG
Cử nhân Luật


LÊ HẢI YẾN
Cử nhân Hóa học

NGÔ THỊ THU SAN
Cử nhân Hóa học
NGUYỄN THỊ THANH MAI

Cử nhân công nghệ Sinh học


ĐỒNG THỊ XUÂN NHÂN
Thạc sĩ công nghệ Sinh học


NGUYỄN THỊ THU THUỶ
Thạc sĩ Y tếTRẦN THANH HIẾU
Cử nhân luật
PHÒNG NHÃN HIỆU - KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
VĂN KHÁNH LINH
Cử nhân Luật


NGUYỄN THANH TÙNG
Cử nhân Luật


VŨ THỊ THU HIỀN
Cử nhân Luật
ĐẶNG THỊ HÀ
Cử nhân Luật


HOÀNG THỊ ĐÀO
Cử nhân Luật

NGÔ HỒNG NHUNG
Cử nhân Luật

ĐẶNG CÔNG DƯƠNG
Cử nhân Luật
PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TINNGUYỄN NGỌC ÂN
Cử nhân Công nghệ thông tin - Đại học Bách khoa


MẠC THỊ ĐỘ
Cử nhân Công nghệ
TRỊNH NGỌC TUẤN
Cử nhân Công nghệ
NGUYỄN VĂN HOÀNG
Cử nhân Công nghệ