PATENT & TRDE MARK ATTONEYS

BUSSINESS CONSULTANCY

Tiếng Việt | English


THIẾT KẾ LOGOĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆUPhương pháp định giá thương hiệu của ANPHAMCO


Nghiên cứu thị trường

Dịch vụ khảo sát và nghiên cứu thị trường của ANPHAMCO giúp khách hàng hiểu rõ hơn toàn cảnh nền kinh tế cũng như những ngành sản xuất cụ thể mà khách hàng quan tâm. ANPHAMCO cung cấp cho khách hàng các báo cáo nghiên cứu thị trường theo chuyên đề với những số liệu và mô tả về các phân đoạn thị trường, thông tin về các nhà sản xuất/cung cấp dịch vụ trọng yếu trong ngành sản xuất/dịch vụ cần khảo sát, phân tích về triển vọng phát triển, bối cảnh cạnh tranh của ngành cần khảo sát, giúp nhà đầu tư và các công ty:

- Đưa ra các quyết định quan trọng trên cơ sở thông tin chính xác

- Có chiến lược kinh doanh phù hợp với thực tế thị trường và có biện pháp chủ động đối phó với những biến động của thị trường

- Giảm thời gian và chi phí triển khai, phát tiênr dự án kinh doanh

- Tăng thị phần, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ

Dịch vụ sở hữu trí tuệ

Dịch vụ công nghệ thông tin

Dịch vụ tư vấn kinh doanh
2018 All Rights Reserved by ANPHAMCO CO., LTD.