PATENT & TRDE MARK ATTONEYS

BUSSINESS CONSULTANCY

Tiếng Việt | English


THIẾT KẾ LOGOĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆUPhương pháp định giá thương hiệu của ANPHAMCO


Giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm quyền SHTT

Các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ rất đa dạng và diễn ra trên nhiều lĩnh vực, các đối tượng vi phạm có thể cố ý hoặc vô tình vi phạm độc quyền của các chủ thể đã được nhà nước bảo hộ.

Phát hiện vi phạm quyền SHTT trên thị trường

ANPHAMCO có đội ngũ chuyên viên thường xuyên điều tra, phát hiện các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra trên thị trường, các hành vi có thể là dán nhãn mác giả, sản xuất hàng nhái, hàng giả.... Kết quả điều tra sẽ được thu thập chứng cứ, tổng hợp, đánh giá và thông báo cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ để kịp thời có biện pháp ngăn chặn, bảo vệ quyền lợi của mình theo luật định.

Phát hiện vi phạm quyền SHTT khi chưa có hàng hóa lưu thông trên thị trường

Các chuyên viên giàu kinh nghiệm của chúng tôi thường xuyên theo dõi các Đơn đăng ký mới được nộp tại Cục Sở hữu Trí tuệ cũng như các Đơn mới được công bố trên Công báo của Cục Sở hữu Trí tuệ để kịp thời phát hiện ra các nhãn hiệu tương tự có khả năng gây nhầm lẫn với các nhãn hiệu được bảo hộ của khách hàng.

Các báo cáo theo dõi của chúng tôi được kịp thời gửi đi để khách hàng có thể tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn việc xâm phạm quyền Sở hữu Trí tuệ. Hoạt động này giúp cho các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ không bị thệt hại và đối tượng vi phạm cũng tránh được những rủi ro phps lý không đáng có ếu phat sinh tranh chấp

Xử lý hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ (Nguồn vov.vn)

(Xem thêm - ANPHAMCO xử lý vi phạm nhãn hiệu ASIA AIRLINE)

Dịch vụ sở hữu trí tuệ

Dịch vụ công nghệ thông tin

Dịch vụ tư vấn kinh doanh
2018 All Rights Reserved by ANPHAMCO CO., LTD.