PATENT & TRDE MARK ATTONEYS

BUSSINESS CONSULTANCY

Tiếng Việt | English


THIẾT KẾ LOGOĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆUPhương pháp định giá thương hiệu của ANPHAMCO


Dịch vụ Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ

Với sự có mặt của các chuyên gia kinh tế giàu kinh nghiệm, Anphamco cung cấp cho khách hàng các dịch vụ:

Tư vấn đầu tư trong nước

- Tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động đàu tư trong nước
- Khảo sát và dự báo thị trường liên quan
- Thực hiện nghiên cứu tiền khả thi
- Phân tích, đánh giá cơ hội và rủi ro của dự án

Tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

- Tư vấn pháp lý liên quan đến hoạt động đàu tư nước ngaoì tại Việt Nam
- Khảo sát và dự báo thị trường liên quan
- Thực hiện nghiên cứu tiền khả thi
- Phân tích, đánh giá cơ hội và rủi ro của dự án
- Dịch vụ xin giấy phép đầu tư

Tư vấn chuyển giao công nghệ

- Xúc tiến, quảng cáo, tiếp thị cho hoạt động chuyển giao công nghệ
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để giới thiệu công nghệ và thiết bị cần chuyển giao tại các hội chợ công nghệ tại Việt Nam.
- Làm đại diện, soạn thảo hợp đồng cho bên chuyển giao/bên nhận chuyển giao trong hoạt động chuyển giao công nghệ.

Dịch vụ sở hữu trí tuệ

Dịch vụ công nghệ thông tin

Dịch vụ tư vấn kinh doanh
2018 All Rights Reserved by ANPHAMCO CO., LTD.