PATENT & TRDE MARK ATTONEYS

BUSSINESS CONSULTANCY

Tiếng Việt | English


THIẾT KẾ LOGOĐỊNH GIÁ THƯƠNG HIỆUPhương pháp định giá thương hiệu của ANPHAMCO


BAN GIÁM ĐỐC
Tổng Giám đốc
PHẠM VĂN SINH
Kỹ sư chế tạo máy
E-mail: anp@anphamco.com
Phó Tổng Giám đốc
Phụ trách Sở hữu trí tuệ
PHẠM THỊ AN
Cử nhân Luật
E-mail: anp@anphamco.com
Phó Tổng Giám đốc
Phụ trách Tư vấn Kinh doanh
PHẠM THỊ THỦY
Tiến sĩ Kinh tế
E-mail: anp@anphamco.com

NGUYỄN THỊ XUÂN DUNG
Cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ (1980-2002)
Phó Tổng Giám đốc


PHÒNG SÁNG CHẾ


VŨ THỊ HỒNG NHUNG
Cử nhân LuậtBÙI THU HƯỜNG
Cử nhân LuậtLÊ HẢI YẾN
Cử nhân Hóa học


NGÔ THỊ THU SAN
Cử nhân Hóa học

NGUYỄN THỊ THANH MAI
Cử nhân công nghệ Sinh họcĐỒNG THỊ XUÂN NHÂN
Thạc sĩ công nghệ Sinh học
NGUYỄN THỊ THU THUỶ
Thạc sĩ Y tế

TRẦN THANH HIẾU
Cử nhân luật
PHÒNG NHÃN HIỆU - KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP


VĂN KHÁNH LINH
Cử nhân Luật

NGUYỄN THANH TÙNG
Cử nhân Luật

VŨ THỊ THU HIỀN
Cử nhân LuậtĐẶNG THỊ HÀ
Cử nhân Luật
HOÀNG THỊ ĐÀO
Cử nhân Luật
NGÔ HỒNG NHUNG
Cử nhân Luật
NGUYỄN THỊ YẾN
Cử nhân Luật

 

 

 

 

HOÀNG NGUYỄN THÙY LINH
Cử nhân Luật

 

 

 

 

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN


NGUYỄN NGỌC ÂN
Cử nhân Công nghệ thông tin - Đại học Bách khoa
MẠC THỊ ĐỘ
Cử nhân Công nghệ


TRỊNH NGỌC TUẤN
Cử nhân Công nghệ


NGUYỄN VĂN HOÀNG
Cử nhân Công nghệ2018 All Rights Reserved by ANPHAMCO CO., LTD.